Adige xabze

Kardes sevgisi

KARDEŞ - 2

Kucağına aldığı 
Ufacık kardeşine bakarken.
Gözlerinde Kİ sevgiyi gördüm,
Hilesiz, hurdasız, katıksız
Abla gibi bakıyordu
İlle de bir kardeşi olmalı insanın
İlle de bir kardeşi
O.Ocak