Adige xabze

Kardas - 4Kardaş - 4 

Bu dünyada nasıl yaşanır kardaş,

 Zayıfların ezilip, fakirlerin çiğnendiği,

 Parası olanların hüküm sürdüğü,

 Bu dünyada nasıl yaşanır kardaş.

 

 Ömrümüzün bir hiç uğruna harcandığı,

 Gariplerin gözyaşlarının suladığı,

 Zenginlerin silip, sömürüp süpürdüğü,

 Bu dünyada nasıl yaşanır kardaş.

 

 Acının bizler için yaratıldığı,

 Zalımların at koşturup, cirit attığı,

 Yetim ile mazlumun sürünüp ezildiği,

 Bu dünyada nasıl yaşanır kardaş.

 

Yaşamında bile adalet olmayan,

 Hak yolunun yolcusu bulunmayan,

 Yoksullara yaşama ve sevme hakkı tanımayan,

 Bu dünyada nasıl yaşanır kardaş.

 O4–12–1972 Gecelerin Adamı