Adige xabze

Kardes - 47 -

Dayanamadın mı, feleğin sillesine,
Gücün yetmedi mi haksızlıklara,
Hoş göremedin mi, düzensizlikleri.
Bunlar için mi yorgun düştün kardaş.

Bulamadın mı, yiyecek ekmek.
Sıvazlamadı mı, hiç kimse sırtını,
Vermedimi, dünya sana hakkını,
Bunlar için mi yorgun düştün kardaş.

Gözünün önünde suçsuzu mu ezdiler,
Millet vekili oğludur diye,
Birine iltimas mı geçtiler,
Bunlar için mi yorgun düştün kardaş.

Zenginin vergi kaçakçılığına mı göz yumdular.
Memurun hakkını yeyip hormu gördüler.
Köylü mü silip sömürüp mü kemirdiler.
Bunlar için mi yorgun düştün kardaş.
27-12-1972  Gecelerin adamı.
=> KARDAS SiiRLERi  " Sayfasına dön